MB-86

Okna w systemie MB-86 charakteryzują się wysoką izolacyjnością termiczną. MB-86 to pierwszy na świecie system aluminiowych okien, w którym zastosowany został aerożel – materiał o doskonałej izolacyjności termicznej stosowany w technologii kosmicznej. Konstrukcje oparte na profilach MB- 86 posiadają wysoką wytrzymałość i umożliwiają wykonanie okien o dużych gabarytach i ciężarze. Produkt dostępny w szerokiej gamie kształtówi kolorów drewnopodobnych i RAL.

  • głębokość kształtowników – 77 mm (ościeżnica) i 86 mm (skrzydło),
  • grubość wypełnienia - 13,5 do 58,5 mm stałe szklenie, 21 do 67,5 mm (skrzydło),
  • Okna energooszczędne MB-W86 dostępne są w 3 opcjach izolacyjności cieplnej Uf: 
    • MB-86 ST – od 1,3 [W/m2K],
    • MB-86 SI – od 0,9 [W/m2K],
    • MB-86 AERO – od 0,5 [W/m2K], [wartości szacowane dla pakietu szybowego dwukomorowego Ug= 0,5 W/m2K].